Tann­behandling i
narkose

Narkosebehandlingen har blitt flyttet til vår søsterklinikk: Stavanger tann- & kjeveklinikk.

Narkose

For de som har sterk grad av tannlegeskrekk, eller av andre grunner har unngått tannbehandling over lang tid, har gjerne behandlingsbehovet steget så mye at bare tanken på alt som gjøres, gjør det stadig verre å søke hjelp.

Vi har flyttet narkosebehandlingen til vår søsterklinikk: Stavanger Tann- & kjeveklinikk. Vi kan fremdeles gjøre undersøkelsen og behandlingsplanleggingen hos oss, men selve behandlingen har blitt flyttet til Stavanger tann- & kjeveklinikk (https://stavangertann.no/)

Narkose

VIKTIG!
Vi trenger nøyaktige helseopplysninger og avklart helsestatus før narkosebehandling. Har du kroniske sykdommer, sykelig overvekt, rusbruker under behandling (LAR) eller har hatt komplikasjoner med tidligere narkose – GI OSS BESKJED.

Informasjon til pasienter før narkosebehandling:

  • Generell anestesi gis av anestesilege i samarbeid med anestesisykepleier.
  • Både smertestillende (remifentanil) og sovemiddel (propofol) gis intravenøst via en nål (veneflon) i en blodåre på hånden. Du vil få en maske til å puste i som tilfører ekstra oksygen.
  • Innsovingen skjer i løpet av 1-2 minutter. Du vil sove i en behagelig drømmesøvn mens vi behandler deg.
  • Oppvåkning skjer i løpet av en 5 minutters periode etter at vi slutter å gi anestesi. Du kan normalt forlate klinikken etter 1 times tid. Kvalme er uvanlig etter narkose hos oss, men du vil føle deg kald og ha skjelvinger.
  • Selv om du føler deg helt «edru» kort tid etter behandlingen, kan du ikke kjøre bil eller lignende de første 24 timer etter narkoseslutt. Vi anbefaler også at du har tilsyn det første døgnet.
  • Lokal anestesi benyttes i tillegg under behandlingen. Får du utført større inngrep får du med resept på smertestillende du kan benytte i perioden etterpå.

Fasteregler MÅ overholdes før planlagt narkose.

Man skal IKKE INNTA FAST FØDE de siste 6 timer før narkose.
Man skal IKKE INNTA FLYTENDE VÆSKE de siste 2 timer før narkose.