Oral kirurgisk
behandling

Oralkirurgi omfatter ulike kirurgiske inngrep i munnen som utføres av både tannleger og oralkirurger.

Oral kirurgisk behandling

Oralkirurgi omfatter ulike kirurgiske inngrep i munnen. Disse behandlingene utføres av både tannleger og oralkirurger (spesialister i oral- kirurgi og medisin).

Det mest vanlige oralkirurgiske inngrepet er tanntrekking eller kirurgisk fjerning av visdomstenner som enten ikke kommer fram av seg selv eller som på andre måter skaper problemer for pasienten. Andre vanlige inngrep er fjerning av gjenstående tannrøtter i kjeven, behandling av slimhinnelidelser i munnen, fjerning av rotspiss for å behandle betennelser som ikke er forsvunnet etter en vanlig rotfylling, og også innsetting av implantater i kjeven ved manglende tenner.

Ved alle oralkirurgisk inngrep er det nødvendig med et oppdatert helseskjema. Dette er et av våre hjelpemiddel for en sikker behandling. Riktig og oppriktig utfylt, skal det gi det gi oss viktige opplysninger som sykdommer , evnt bruk av blodfortynnende medisiner, allergier og annet. Personalet vårt går gjennom opplysningene du har oppgitt, med deg. Du får også informasjon før inngrepet (pre operativ informasjon) hvor vi bekrefter avtalt behandling, om hva du kan forvente under inngrepet og hva som forventes i perioden etter inngrepet (post operativ informasjon).

Post op info og hygiene instruksjon blir gitt muntlig, med instruksjon av hjelpemidler og du får ofte med hjelpemidler til bruk i den post operative perioden. Post op informasjon blir også gitt skriftlig.

Forus Tann- og Kjeveklinikk - operasjon