Fyllingsterapi­ og
fyllings­­­materialer

Skånsom og vevbesparende behandling.

Fyllingsmaterialer

Det finnes flere gode alternativer når det kommer til tannfyllinger. Valg av fyllingsmateriale kommer an på hva slags type fylling du trenger.

Kompositt

Dette er det mest benyttede fyllingsmaterialet til små og mellomstore fyllinger. Kompositter finnes i veldig mange typer, farger og nyanser, er et middels sterkt materiale som er lett å forme og som kan poleres opp til høyglans. Ved utskiftning av veldig store fyllinger i jekslene er kompositt ikke det beste materialet – da bør man heller vurdere andre materialer som tåler større påkjenninger som gull, keramiske innlegg eller krone.

Glassionomer

Materialet er tannfarget, men har et veldig begrenset farge- og nyanseutvalg. De brukes derfor ikke på fronttenner. Materialet er mindre sensitiv overfor fuktighet under herdingen og inneholder i tillegg fluor for å motvirke utvikling av hull langs kantene, Materialet er imidlertid ikke slitesterkt og brukes derfor lite på tyggeflatene, men egner seg godt til fyllinger i tannhalsområdet, på barn eller tilfeller der det er vanskelig å kontrollere fuktighet under legging av fyllingen.

Gull

Gull er et edelmetall som ikke korroderer, og har blitt brukt som tannfyllingsmateriale svært lenge. Gull er spesielt godt egnet til store fyllinger på jekslene der belastningen er stor. Materialet er noe av det mest slitesterke tannerstatningsmaterialet vi har, og det er i praksis nesten umulig for pasienten å knuse eller knekke det (gullet er litt ettergivende slik at det ikke knekker).

Fyllinger i gull (også kalt innlegg) gjøres etter en indirekte teknikk – altså at selve erstatningen lages av og hos en tanntekniker. Tannlegen gjør tilslipingen for gullinnlegget, tar et nøyaktig avtrykk og sender det til tannteknikeren som fremstiller det på sitt laboratorium. Pasienten går med et midlertidig innlegg inntil gullinnlegget er ferdig fremstilt hos tanntekniker (1-2 uker). Gullinnlegg blir ofte relativt dyre i første omgang, men kostnadene på lang sikt er gjerne ikke urimelige dersom en tar i betraktning den lange holdbarheten.

Keramer

Dette er en gruppe materialer med svært gode estetiske egenskaper og har veldig høy styrke (les også om keramer under Protetikk). Det er sterke materialer som kan benyttes både som krone, fasetter eller innlegg. Behandlingen følger også den indirekte teknikken som ved gullinnlegg.