Våre tjenester

Vi tilbyr de fleste tjenester innen tannhelse. Til oss kan du komme for en rutinemessig årskontroll av tennene, eller få utført alt fra vanlig tannbehandling til avanserte kirurgiske inngrep. Mange kunder blir også henvist til oss fra andre klinikker.

Forus Tann- og Kjeveklinikk - røntgen av tenner
Digitale

røntgenbilder

Vi bruker utelukkende digitale røntgensystemer. Planmeca sine røntgenapparater gir oss anledning til å ta røntgenbilder av høy kvalitet, med minimal stråledose. Røntgenbilder er viktige verktøy for å stille diagnoser, planlegge behandling og for dokumentasjon.

Gode alternativer innen

fyllingsterapi og fyllingsmaterialer

Tannfyllinger tar sikte på å gjenopprette små og moderate tap av tannsubstans. Det finnes flere gode alternativer når det kommer til tannfyllinger. Valg av teknikk og materiale kommer an på hva slags type fylling du trenger eller ønsker, og målet er å gjenopprette eller forbedre tennenes funksjon og estetikk.

shutterstock_1069579256
shutterstock_717174625
Trygg

rotfylling

Ulike grunner kan føre til at en tann må rotfylles. Det mest vanlige er et ubehandlet kariesangrep som etterhvert gir irritasjon i nerven eller akutt betennelse i tann-nerven som ikke går over av seg selv. En annen årsak kan være tannskader ved ulykker. Rotfyllinger utføres for å forhindre infeksjoner, eller behandle allerede oppståtte infeksjoner i og rundt tannen.

Behandling med

protetikk

Restaurering av skadede eller manglende tenner med tanntekniker-framstilte fasetter, kroner, samt broer og proteser som kan enten være tannstøttet eller implantatstøttet. Behandlingen tar sikte på å gjenopprette eller forbedre både funksjon og estetikk.

Proteser
narkose
Tannbehandling i

narkose

For deg som har sterk grad av tannlegeskrekk, eller av andre grunner har unngått tannbehandling over lang tid og dermed har et stort behandlingsbehov, så kan behandling i narkose være et effektiv alternativ.

Spesialister i

oral kirurgisk behandling

Oralkirurgisk behandling utføres hovedsaklig av våre spesialister i oral kirurgi og medisin. Spesialistene kan utføre et bredt spekter av behandlinger etter henvisning fra tannleger både på klinikken og ellers i hele distriktet. Det vanligste inngrepet er fjerning av visdomstenner som ikke kommer frem av seg selv eller som på andre måter skaper problemer for deg.

Oralkirurgisk behandling
Fornuftig og sikker

estetisk tannbehandling

Noen opplever at de ikke har «hvite» tenner fra naturen sin side, eller at tennene har blitt misfarget. Andre opplever at de har tenner med gliper eller utforming de ikke er fornøyd med. Estetisk tannbehandling kan være en løsning.

Årlig

forebyggende behandling

For å opprettholde god tannhelse er det viktig med forebyggende behandling. Vi anbefaler at tennene undersøkes og renses årlig av enten tannlege eller tannpleier. Dette for å forebygge at det oppstår hull og tannkjøttsykdom. I de tilfeller et hull har blitt behandlingskrevende eller tannkjøttsykdom har etablert seg, er det bedre å behandle det tidlig slik at en unngår komplisert behandling.

Våre tjenester
Tannprotese bro

Solid og varig

implantat­behandling

Implantater er titanskruer som festes i kjeven. Implantater i ren titan er svært vevsvennlige og etter en gitt tilhelingstid blir de inkorporerte deler i kjevebeinet. Implantater kan etter tilhelingstiden benyttes som kunstige tannrøtter som danner fundamentet for enten kroner, broer eller proteser.
Nesten alle tenner som av ulik grunn tapes, kan erstattes med et eller flere implantat.

Bestill time

Ring oss på 51 96 99 99
eller send inn skjema ved siden for å be oss kontakte deg for å avtale time.

Vår telefon er åpen fra 8.30 til 15.15.
Vi tar pause fra 12.00 til 12.30.