Les disse anbefalingene før og etter behandling hos oss.

Før operasjon

Preoperativ informasjon, visdomstenner

Pre operativ informasjon til pasienter som skal operere ut visdomstenner

Frembrudd av visdomstenner skjer vanligvis i alderen mellom 17-21 år.

Visdomstenner er retinert dvs. de kan ikke komme ut i munnhulen, hos ca 30 % av befolkningen.

Grunner for dette kan være:

 1. Kjeven har ikke nok lengde- dvs. plassmangel
 2. Tannen er angulert/vinklet slik at det er umulig å bryte fram. For eksempel kan den ligge horisontalt eller peke bakover.
 3. Blokkert frembrudds vei av nabotann/ 12 års jeksel.

 

Retinerte tenner kan ha flere konsekvenser for pasienten:

 • Karies- kan oppstå i den retinerte tann eller nabotann, pga vanskelig renhold.
 • Periocoronitt – dvs. perioder med betennelse i tannkjøttet rundt visdomstannen.
 • Beinsvinn – etter gjentatte episoder med betennelse rundt visdomstannen kan det føre til resorpsjon av bein og støtte for 12-års jeksel.

 

Risiko ved operativ fjerning av visdomstann

 • Ved alle kirurgiske inngrep er det fare for post operative infeksjoner eller komplikasjoner.
  Vi anbefaler derfor at pasienter IKKE RØYKER operasjonsdagen for å minske denne risiko, hvis anbefalt kan en skylle med munnskyllevann, f.eks. – Klorhexidin / CORSODYL i inntil 3 dager.Ellers anbefales god munnhygiene. Den vanligste situasjon etter operasjon er uttalt hevelse med smerte i kinn. Bruk smertestillende som foreskrevet og hold deg i ro. Ingen trening etc anbefales de første dager etter inngrepet. Du vil også få med info om stell av operasjonsområdet muntlig og skriftlig.

 

 • Ved fjerning av dypt liggende tenner/røtter i underkjeven er det alltid en viss mulighet for skade på nerven som gir berørings følsomhet til underleppe og hake. Dette er ikke permanent i de fleste tilfeller og forekommer veldig sjelden.

 

 • Ved fjerning av veldig høyt liggende tenner i overkjeven, er det alltid en viss risiko for kommunikasjon til bihulen(sinus maxillaris). Vi sjekker alltid etter tanntrekking, og tilstand lukker seg vanligvis av seg selv. I kompliserte tilfeller vil kommunikasjonen bli lukket operativt.

 

 • Postoperative komplikasjoner og infeksjoner vil oppstå i noen tilfeller uten at vi kan peke på akkurat hva som har utløst dem. De fleste komplikasjoner eller infeksjoner behandles hos tannlege /oralkirurg. Utenom åpningstid kan det være aktuelt med tannlegevakt eller akuttmottak på sykehus.
  Den vanligste komplikasjon er en tilstand vi kaller ”dry socket”. Pasienten opplever økende smerter og gjerne feber etter noen dager. Uttalt smak og lukt fra operasjonsområdet. Tilstand behandles hos tannlege med rens av operasjonsområde og innlegg av lokalt smertestillende. Noen ganger er det bruk for antibiotika behandling i tillegg.
  Andre komplikasjoner er abscess/byll, avgrenset betennelse som danner et pussfult hulrom i vevet, krever et lite inngrep, god drenasje, samt antibiotika.

 

Standard prosedyre ved kirurgisk fjerning av visdomstann:

 1. Undersøkelse, pre operativ info, gjennomgang helseskjema, evnt skylling med corsodyl. Oppdekking.
 2. Bedøvelse. Lokal anestesi.
 3. Kirurgisk inngrep- snitt, blottlegging, bein contouring, spalting og fjerning av tann.
 4. Post operativ sårtoilette og suturering av sårEvnt. legges ”veke” i underkjeven. 
  NB! Veken må fjernes
  .
 5. Post operativ instruksjon (skriftlig og muntlig), resept utlevering.
  NB! Allergier. Vanligvis utskrives: Ibux 600mg, evnt. Pinex Forte.
 6. Evnt kontroll, veke- og suturfjerning.
Etter operasjon

Postoperativ informasjon ved kirurgiske inngrep

OBS: IKKE SPIS ELLER SKYLL MUNNEN DE FØRSTE 2 TIMENE ETTER OPERASJON.

Normale reaksjoner etter et kirurgisk inngrep i munnhulen.

Blødning

Det er helt normalt at det blør litt det første døgnet etter operasjonen. Skyll ikke med vann, men sørg for kompresjon(trykk) mot såret, for eksempel ved å bite fast sammen i min 20 min på en kompress eller et rent sammenrullet lommetørkle.

Hevelse og blåmerke

Normalt oppstår hevelse både i munnen og ansiktet. Hevelsen når toppen etter 2 døgn, for så og avta gradvis. Ved de fleste operasjoner kan man bruke ispakning mot den delen av ansiktet som er operert. Legg på i intervaller a`20 min. Pass på for sterk nedkjøling. Brukes operasjonsdag.

Hevelse som siger nedover hals skal sjekkes.

Blåmerke kan oppstå. Det er helt ufarlig og forsvinner uten behandling.

Smerter

Det vil vanligvis oppstå smerter etter operasjonen. De er sterkest idet bedøvelsen går ut, og når toppen etter ca 10 timer. Bruk smertestillende tabletter som foreskrevet, samt ispakning.

Kroppsanstrengelse

Unngå tungt arbeid eller større fysisk aktivitet de første dagene etter operasjon. Litt tålmodighet i starten sørger for raskere og mer komplikasjonsfri tilheling.

Spising

Det kan være vanskelig med tygging av vanlig kost etter inngrepet. Imidlertid er det viktig for en rask og god tilheling at kroppen tilføres næring. De første par dager etter inngrepet bør en bruke bløt kost og rikelig drikke.

Redusert gapeevne

Etter visse operasjoner oppstår en viss grad av stivhet i kjevemusklene som gjør at en ikke kan gape så høyt som vanlig. Dette er en vanlig reaksjon, og trenger vanligvis ingen behandling. Besværet forsvinner som regel etter 1 til 2 uker – enda raskere hvis en utfører noen gapeøvelser hver dag. Ta kontakt dersom en synes det går for lang tid før normal gapeevne gjenoppnås.

Feber

Det første døgnet kan kroppstemperaturen være lett forhøyet. Dersom temperaturen stiger ytterligere det påfølgende døgn, ta kontakt med klinikken for kontroll.

Munnhygiene

God sårtilheling krever god munnhygiene. Bruk munnskyllevann- gjerne klorhexidin, de første dagene. Bruk myk tannbørste og lette bevegelser.

Visdomstenner i underkjeven:
Husk å fjerne evnt. veke etter 3 dager.

Ved fjerning av visdomstenner i underkjeven får du med en skyllesprøyte. Etter at første uken er gått etter operasjon, bør en begynne å benytte sprøyten 1 gang daglig for å få skyllet ut matrester som ellers vil samle seg i kaviteten. Skylling anbefales gjerne første måneden etter inngrep, eller til en føler en får gjort godt nok rent med bare tannbørste.

Røyking, snus og alkohol

Røyking, snus frarådes operasjonsdagen. Det tilrådes forsiktighet med alkohol første døgnet etter operasjon.

Narkose

Narkosebehandling i vår nye klinikk i Stavanger

NB! Vi har flyttet narkosebehandling til vår søsterklinikk. Vi tar fortsatt imot henvisninger og konsultasjoner til narkosebehandling på Forus, men behandlingen utføres i Stavanger:

Stavanger Tann- & Kjeveklinikk

St. Olavsgate 7, Blokk A1

4005 Stavanger

Tlf: 51530199

Post@stavangertann.no