Hva er trygderefusjon?

Hovedregelen er at personer over 20 år selv betaler for tannbehandling de har behov for.

Det gis trygdestønad i forskjellig grad ved ulike tilstander/diagnoser og sykdommer som er direkte relatert til munnhulen og tennene. Stønaden gis som refusjon fra Helfo.
Den enkelte tannlege er ansvarlig, og må kunne dokumentere sine vurderinger, for hvorvidt en pasient oppfyller krav på stønad i medhold av folketrygdloven §5-6.

Klinikken har direkte oppgjør med Helfo. Det vil si at du som pasient får trukket fra eventuell refusjon direkte på regningen hos oss. Summen du betaler er dine egenkostnader.

Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter tilundersøkelse og behandling utført av tannlege /spesialist ved følgende tilstander:

 1. Sjelden medisinsk tilstand. A-liste og B-liste
 2. Leppe- kjeve- ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig.
 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/ erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funskjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven